• Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen tavoitteena on paikallistaa asbestipitoiset materiaalit, todeta määrät ja arvioida niiden vaarallisuus eri tilanteissa. Asbesti-ilmanäytteenotolla varmistamme tilojen turvallisuuden ja puhtauden.

  • Kiinteistön kuntoarvioinnilla havainnoidaan kiinteistön keskeisien osa-alueiden kunto ja raportoidaan toimenpide-ehdotuksineen kiinteistön kunnon ylläpitämiseksi.

  • Rakennusten kosteusmittauksia/pintakosteuskartoituksia tehdään lähinnä kuntoarvioiden, kuntotutkimusten ja kosteusvaurioiden korjausten yhteydessä. Kosteusmittausten /pintakosteuskartoitusten lähtökohdat voivat olla näkyvä vaurio tai epäilty terveyshaitta. Kosteusmittausten perusteella voidaan arvioida kosteusvaurion syytä, laajuutta ja mahdollista kuivatustarvetta.

  • Puhtaalla ja tasapainoisella ilmanvaihtojärjestelmällä ylläpidetään hyvää sisäilman laatua ja lämpötilaa energiatehokkaasti.

  • Sisäilmatutkimuksen tarkoituksena on selvittää ennalta sovitun tilan tai tilojen sisäilman laatuun ja käyttäjien terveellisyyteen vaikuttavia asioita.

Olemme maahantuojan koulutuksen ja valtuutuksen saanut yritys.

Hajunpoisto

Homeen- ja muiden siivottavan tilan käyttöä haittaavien hajujen poistaminen on usein pölyjen poistamista hankalampaa. Tuulettaminen poistaa hajuja. Desinfiointikäsittelyillä pystymme myös muokkaamaan hajuhaittaa.

Pintojen puhdistus

Materiaalien pinnat puhdistetaan yleisimmin hienolla aerosolisumulla ns. märkäsumutuksella ULV-menetelmällä esimerkiksi ULV Aerosolisumutin B & G MicroJet laitteistolla. Sisäilmaa voidaan hetkellisesti puhdistaa hygieeniseksi ilmapesulla. Se tehdään ULV- tekniikalla esimerkiksi ThermoFog laitteistolla desinfiointiainetta käyttäen. Sisäilma pesun jälkeen tasopinnat on puhdistettava huolellisesti esimerkiksi mikrokuituisilla siivousvälineillä ja pintamateriaaleille soveltuvalla desinfiointiaineella. Näin varmistetaan, että tasopinnoille laskeutuneet epäpuhtaudet poistetaan kokonaan tiloista.

Kemiallisista aineista voidaan tehdä ns. kuivasavukaasua thermofogger laitteistolla. Laitteen kehittämä aerosoli on niin hienojakoista, että se luokitellaan savukaasuksi.

Ionisointi

Ionisaattori siirtää epäpuhtaudet ilmasta pinnoille, kuten esimerkiksi seiniin, lattialle ja tekstiileihin. Ilmassa leijuvat epäpuhtaudet varataan negatiivisesti, jolloin ne tarttuvat positiivisesti varattuihin pintoihin. Ionisointi ei kykene poistamaan kaasumaisia epäpuhtauksia tai hajuja huoneilmasta.

Otsonointi

Vaikeissa tapauksissa voidaan käsitellä huonetilat hapettavilla aineilla kuten otsonilla. Käsittelyn soveltuvuus materiaaleille, varoajat ja suojaustoimenpiteet tulee huolellisesti selvittää. Otsonoinnin aikana tilojen otsonipitoisuudet ovat hengenvaarallisia. Otsonointi vaikuttaa kaikkiin käsiteltävän huonetilan materiaaleihin ja kemiallisten reaktioiden seurauksena syntyy myös uusia kaasumaisia yhdisteitä, jotka voivat olla terveydelle haitallisia. Näin ollen otsonointia tehdään pääsääntöisesti tyhjään huoneistoon. Huonekalut desinfioidaan /ja puhdistetaan erillisessä auton puhdistuskontissa. Otsonoinnin jälkeen suositellaan kohteen kaikkien materiaalien pesua/kuivapesua.