• Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen tavoitteena on paikallistaa asbestipitoiset materiaalit, todeta määrät ja arvioida niiden vaarallisuus eri tilanteissa. Asbesti-ilmanäytteenotolla varmistamme tilojen turvallisuuden ja puhtauden.

  • Kiinteistön kuntoarvioinnilla havainnoidaan kiinteistön keskeisien osa-alueiden kunto ja raportoidaan toimenpide-ehdotuksineen kiinteistön kunnon ylläpitämiseksi.

  • Rakennusten kosteusmittauksia/pintakosteuskartoituksia tehdään lähinnä kuntoarvioiden, kuntotutkimusten ja kosteusvaurioiden korjausten yhteydessä. Kosteusmittausten /pintakosteuskartoitusten lähtökohdat voivat olla näkyvä vaurio tai epäilty terveyshaitta. Kosteusmittausten perusteella voidaan arvioida kosteusvaurion syytä, laajuutta ja mahdollista kuivatustarvetta.

  • Puhtaalla ja tasapainoisella ilmanvaihtojärjestelmällä ylläpidetään hyvää sisäilman laatua ja lämpötilaa energiatehokkaasti.

  • Sisäilmatutkimuksen tarkoituksena on selvittää ennalta sovitun tilan tai tilojen sisäilman laatuun ja käyttäjien terveellisyyteen vaikuttavia asioita.

Kiinteistön kuntoarvioinnilla havainnoidaan kiinteistön keskeisien osa-alueiden kunto ja raportoidaan havainnot toimenpide-ehdotuksineen kiinteistön kunnon ylläpitämiseksi. Kuntoarviointi raportti sisältää turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttavat asiat sekä korjaus kustannuksiltaan merkittävimmät rakennusosien vauriot, (vauriot, jotka pahentuessaan aiheuttavat jatkossa merkittäviä vahinko- ja kustannusriskejä). Kuntoarvio suorittaminen koostuu esiselvityksistä, asukaskyselystä, kohteen tarkastuskäynnistä sekä kohteen raportoinnista. Raporttiin kootaan tarkastuksessa tehdyt havainnot toimenpide-ehdotuksineen rakennusosittain. Toimenpide-ehdotuksista kootaan sovittaessa kiinteistön PTS (pitkän tähtäimen suunnitelma) vähintään 5 vuoden ajanjaksolle. Raportin liitteeksi tehdään myös koonti asukaskyselyn tuloksista sekä valokuvaliite, joka havainnollistaa kuntoarviossa tehtyjä huomioita.