• Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen tavoitteena on paikallistaa asbestipitoiset materiaalit, todeta määrät ja arvioida niiden vaarallisuus eri tilanteissa. Asbesti-ilmanäytteenotolla varmistamme tilojen turvallisuuden ja puhtauden.

  • Kiinteistön kuntoarvioinnilla havainnoidaan kiinteistön keskeisien osa-alueiden kunto ja raportoidaan toimenpide-ehdotuksineen kiinteistön kunnon ylläpitämiseksi.

  • Rakennusten kosteusmittauksia/pintakosteuskartoituksia tehdään lähinnä kuntoarvioiden, kuntotutkimusten ja kosteusvaurioiden korjausten yhteydessä. Kosteusmittausten /pintakosteuskartoitusten lähtökohdat voivat olla näkyvä vaurio tai epäilty terveyshaitta. Kosteusmittausten perusteella voidaan arvioida kosteusvaurion syytä, laajuutta ja mahdollista kuivatustarvetta.

  • Puhtaalla ja tasapainoisella ilmanvaihtojärjestelmällä ylläpidetään hyvää sisäilman laatua ja lämpötilaa energiatehokkaasti.

  • Sisäilmatutkimuksen tarkoituksena on selvittää ennalta sovitun tilan tai tilojen sisäilman laatuun ja käyttäjien terveellisyyteen vaikuttavia asioita.

Pohjolan Kiinteistökartoitus Oy on riippumaton niin urakoitsijoista, tutkimuslaboratorioista kuin viranomaisistakin. Kaikki palvelut tehdään puolueettomasti. Palvelemme asbesti- ja haitta-aineisiin, sisäilmatutkimuksiin, kosteusteknisiin kuntotutkimuksiin/kosteusvauriokartoituksiin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi palveluumme kuuluu ilmanvaihtojärjestelmien kunto- ja puhtaustutkimukset, rakenteiden tiiveyden tutkiminen, merkkiaine- ja/tai merkkisavututkimukset, työmaa-aikainen kosteuden- ja pölynhallinta konsultointi sekä työhygieeniset mittaukset ja kiinteistöjen hajunpoistokäsittelyt sekä Rakennusterveysasiantuntija palvelut.

Palvelutarjontamme

– asbesti- ja haitta-ainekartoitukset
– asbesti materiaali- ja ilmanäytteenotot
– rakennusterveysasiantuntijapalvelut
– sisäilmatutkimukset mm:
* kosteustutkimukset (pintakosteus- ja/tai rakennekosteusmittaukset)
* rakenneavaukset
* näytteiden otto
– mikrobinäytteet sisäilmasta, pinnoilta ja/tai materiaaleista
– kemialliset yhdisteet (VOC, formaldehydi, ammoniakki)
– pölynkoostumus ja kuidut
* sisäilman olosuhdemittaukset (lämpötila, suhteellinen kosteus ja CO2) myös tallentavina pitkäaikaismittauksina
* painesuhteiden seurantamittaukset, myös tallentavina pitkäaikaismittauksina
– ilmanvaihtojärjestelmien kunto- ja puhtaustutkimukset
– kosteustekniset kuntotutkimukset ja kosteusvauriokartoitukset
– rakenteiden tiiveyden tutkiminen merkkiaineen tai merkkisavun avulla
* rakenteiden tiiveyden tutkiminen (ilmavuotoreitit)
* kulkeumatutkimukset (esim. tupakansavu)
* tiivistyskorjausten laadunvarmistus
– työmaa-aikainen kosteuden- ja pölynhallinta konsultointi sekä työhygieniset mittaukset
– kiinteistöjen hajunpoistokäsittelyt

Toiminta-alue:
Toimimme Keski-Suomen, Pirkanmaan,  Etelä-Pohjanmaan, Päijät-Hämeen ja Uusimaan alueilla. Sopimuksesta toimimme myös koko Suomen alueella.

Asiakkaat
Tarjoamme palveluita yksitys-, yritysasiakkaille, julkiselle sektorille ja teollisuuden kohteisiin.

Palveluksessanne:

Kari Kuitunen
Rakennusterveysasiantuntija
C-9830-26-13
Asbesti- ja haitta-asiantuntija
C-21836-33-16
Rakenteiden kosteudenmittaaja
C-21494-24-15
Pätevöitynyt kosteudenmittaaja (PKM)

Tuure Kuitunen
Toimitusjohtaja
Asbesti- ja haitta-ainekartoittaja
Kosteusmittaaja
Sisäilmastotutkija

Yhteystiedot / tarjouspyynnöt:

Kartoitus puh. 044 987 9581

tarjous@pohjolankk.fi